top of page
FRITID

ET LITE STYKKE HVERDAGSFERIE

Det vil bli etablert flotte gang- og sykkelstier, parkområder, idrettsanlegg, badestrand, bryggeanlegg m.m. på området, samtidig som Lier kommune er kjent for å satse på å tilrettelegge og holde god kvalitet på ski- og turløyper i hele bygda - og disse ligger kun kort vei fra Gullaug Fjordby!

bottom of page